iPad Pro 12.9
172,000.00 KSh 172,000.00 KSh 172000.0 KES
iPad Pro 12.9
157,000.00 KSh 157,000.00 KSh 157000.0 KES
iPad Pro 11-2020
150,000.00 KSh 150,000.00 KSh 150000.0 KES
iPad Pro 11-2020
132,000.00 KSh 132,000.00 KSh 132000.0 KES
iPad Air 2020
103,000.00 KSh 103,000.00 KSh 103000.0 KES
iPad Air 2020
103,000.00 KSh 103,000.00 KSh 103000.0 KES
iPad 8th Gen-128GB
60,500.00 KSh 60,500.00 KSh 60500.0 KES
iPad 8th Gen-128GB
60,500.00 KSh 60,500.00 KSh 60500.0 KES
iPad 8th Gen - 32GB
60,500.00 KSh 60,500.00 KSh 60500.0 KES