V530T TWR
75,000.00 KSh 75,000.00 KSh 75000.0 KES
V530T TWR + 18.5" Monitor i5
55,000.00 KSh 55,000.00 KSh 55000.0 KES
V530s SFF
46,500.00 KSh 46,500.00 KSh 46500.0 KES
M630e Tiny
44,000.00 KSh 44,000.00 KSh 44000.0 KES
V530T TWR + 18.5" Monitor i3
43,000.00 KSh 43,000.00 KSh 43000.0 KES
S27i-10 ThinkVision 27"
23,100.00 KSh 23,100.00 KSh 23100.0 KES
S24e-10 ThinkVision  23.8"
16,700.00 KSh 16,700.00 KSh 16700.0 KES
S22e ThinkVision 21.5"
15,100.00 KSh 15,100.00 KSh 15100.0 KES